Programy unijne

Beneficjent "WALBET" A.D.K. WALKOWIAK SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pn.:

Opracowanie innowacyjnego betonu cementowego o zwiększonej trwałości oraz szczelności z wykorzystaniem efektu samonaprawy betonu (selfhealing concrete).

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 2.3.2.

Cele projektu: opracowanie przez jednostkę naukową na zlecenie Wnioskodawcy innowacyjnego betonu cementowego o zwiększonej trwałości, szczelności i podlegającego efektowi samonaprawy.

Planowane efekty projektu:
•    wdrożenie wyników prac B+R,
•    wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu,
•    wzrost przychodów ze sprzedaży.

Wartość projektu : 123 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 100 000,00 PLN
Projekt realizowany w okresie: 1.05.2017 – 31.10.2017.
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pani Martyny Wrony, tel. kontaktowy: 666 910 115.