Programy unijne

Przedmiot zamówienia i opis: Opracowanie innowacyjnego w skali kraju (na terenie RP) betonu cementowego o zwiększonej trwałości, szczelności z wykorzystaniem efektu samonaprawy betonu (selfhealing concrete).

 

dotacje%20na%20innowacje2.jpg
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016
W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego betonu cementowego o zwiększonej trwałości oraz szczelności z wykorzystaniem efektu samonaprawy betonu (selfhealing concrete)” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców – firma „WALBET” A.D.K. WALKOWIAK SPÓŁKA JAWNA ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup następującego elementu projektu:
 
1. Przedmiot zamówienia i opis:
Opracowanie innowacyjnego w skali kraju (na terenie RP) betonu cementowego o zwiększonej trwałości, szczelności z wykorzystaniem efektu samonaprawy betonu (selfhealing concrete).
 
 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: