Programy unijne

„Wdrożenie technologii posadzek przemysłowych ze zbrojeniem łączonym i pielęgnacją wewnętrzną”

dotacje%20na%20innowacje.jpg


DOTACJE NA INNOWACJE

Inwestujemy w Waszą przyszłość

Walbet ADK Walkowiak Sp. Jawna

zrealizował projekt pn.

Wdrożenie technologii posadzek przemysłowych ze zbrojeniem łączonym i pielęgnacją wewnętrzną”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.3. „Kredyt Technologiczny”

Celem projektu było podniesienie pozycji konkurencyjnej firmy i wzmocnienie jej rynkowego potencjału poprzez rozpoczęcie świadczenia usług i wykonywania nowego rodzaju posadzek ze zbrojeniem łączonym i pielęgnacją wewnętrzną.

Okres realizacji projektu: 09.2013 – 10.2014

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Walkowiak Karol

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać


http://europa.eu/index_pl.htm          http://www.poig.gov.pl/          http://www.mrr.gov.pl/
http://www.mswia.gov.pl/
          http://www.bgk.com.pl/

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO